V případě, že projíždíte webové stránky nejrůznějších vysokých škol, nebo hledáte kurzy pro veřejnost, tak vás jistě neminul termín celoživotní vzdělávání. Co to ale znamená, kde se k němu dostat a k čemu vám to bude? To pro vás může být velkou záhadou.

Naštěstí lze tento pojem poměrně snadno vysvětlit. Jedná se totiž jednoduše o studium, které probíhá během celého vašeho života. Rozděluje se na formální, neformální a informativní, což pro nás nebude zas tolik důležité. Pro nás bude důležité pouze to formální. To se realizuje prostřednictvím vzdělávacích institucí, tedy škol. A pokud jste někde narazili na informace ohledně nějaké vysoké školy v České republice, tak jste zajisté narazili i na pojem celoživotní vzdělávání, neboli CŽV. To je totiž dnes nedílnou součástí snad každé větší vysoké školy.

Nejjednodušší způsob, jak charakterizovat CŽV je takto:

·         CŽV probíhá po celý život, nejen během určitého životního období,
·         může probíhat v nejrůznějším prostředí, nejen ve škole,
·         umožňuje příležitost studia pro všechny.

Právě poslední bod je nesmírně důležitý, protože u tohoto vzdělávání nezáleží na tom, jestli ještě studujete, pracujete, nebo jste již v penzi. Možnost vytrvalého studia se díky těmto programům dostane všem, přičemž u seniorů se mluví o tzv. univerzitě třetího věku. Vzhledem k tomu, že jsou kurzy poskytovány na nejrůznějších fakultách, tak si sami můžete vybrat obor a předmět, který vás bude nejvíce zajímat.

Na rozdíl od klasických přednášek pro veřejnost nejsou tyto kurzy jednorázové, ale trvají například jeden semestr. Další rozdíl spočívá ve finanční stránce věci, protože za možnost formálně a nepřetržitě se vzdělávat budete muset zaplatit nějaký ten poplatek. Na konci kurzu si ovšem odnesete osvědčení o absolvování, což vám zajisté velice pomůže profesně, tedy samozřejmě v případě, že nepatříte do kategorie studující v rámci univerzity třetího věku. Osvědčení sice není akademický titul, ale i tak budete mít potvrzení o tom, že danými vědomostmi a schopnostmi disponujete.

Chcete-li se tedy vzdělávat i po škole, prohloubit si své dosavadní znalosti, nebo se například naučit nový cizí jazyk a mít papír na to, že jste to absolvovali a zvládli, tak jsou pro vás programy celoživotního vzdělávání jako dělané. Jejich jedinou nevýhodou jsou nejspíš jen poplatky, zato vám ale poskytnou spoustu výhod, kterými jsou nové znalosti, dovednosti, schopnosti, možnost většího pracovního uplatnění a zajisté tam také poznáte spoustu nových a zajímavých lidí.