V mnoha českých vesnicích vznikají další a další rodinného domy či celé nové ulice a celky. V tradičním charakteru vesnic se tedy přidává nová rovina lidí, kteří sice ve vesnici bydlí jako běžný původní obyvatel této vesnice, ale jelikož jsou původně z města, tak jejich domy a obytné ulice získávají jiný charakter.

V menších vesnicích panuje taková zvyklost, že se všichni znají minimálně od pohledu nebo aspoň máte společné známé. Na vesnici si tedy i při letmém setkání přejí všichni se všemi dobrý den. Dlouhodobý občan vesnice tuto zvyklost zajisté dodržuje a je to poté poměrně jednoduchý indikátor, který naznačuje, že je někdo ve vesnici nový.

malebná vesnická krajina

Lidé, kteří se z města přestěhují na vesnici mají také různý přístup k jejich novému bydlišti. Pravděpodobně si všimnou, že struktura a chování lidí je jiná než ve městě a oni se této struktuře mohou vymezit nebo přizpůsobit. Často se také stává, že se na vesnici v územní plánu vytvoří nová ulice a nastěhují se jen lidé z města a ti se poté začnou slučovat a vytvoří poměrně izolovanou skupinu, která často nekomunikuje s původními obyvateli vesnice.

Domy, které si lidé přistěhovalí z města staví ve vesnicích často nerespektují stávající charakter, přesto, že ten bývá velmi rozmanitý. Na vesnicích bývají levnější pozemky než ve městech a poté mají lidé více prostředků na rozlehlejší dům, který svým měřítkem úplně vybočuje ze všeho, co je kolem něj. To bohužel může úplně měnit malebnost vesnic.

vesnická zástavba

Většina lidí, kteří v životě dosáhnou prostředků na postavení svého domu, si k této události nepřizve architekta a to zejména z důvodu vyšších cenových nákladů. Je však nutné zvážit ten fakt, že v tomto domě již pravděpodobně stráví člověk celý zbytek života a při nevhodném návrhu může údržbou a mnoha dalšími starostmi své náklady dále zvyšovat daleko přes hranici, kterou by nastavila přidaná cena za architekta.