Skákacího panáka nebo kostky se mohou naučit hrát i malé děti, které umí počítat alespoň do deseti. Nejdříve je třeba najít nějaké místo, kam skákacího panáka nebo kostky nakreslíme. Nejlépe na hřiště, kde nejezdí auta, na cestě u domu, na zahradě nebo na cestě u lesa. Podle toho, jaký je povrch plácku, kam panáka či kostky budeme chtít nakreslit, použijeme buď širší klacík (na hliněnou zem) nebo bílou křídu (na asfaltový povrch). Na asfalt se dá dobře kreslit i úlomkem z oranžové cihly.

děti u lesa

Skákacího panáka začneme kreslit od hlavy. Velký kruh rozdělíme uprostřed čárou na dva díly. Do levé části napíšeme sedmičku, do pravé osmičku. Pokračujeme dolů – nakreslíme pod kruhem čtverec (krk) a do něho číslo šest. Pod krk dva obdélníky, které představují ruce panáka. Do levého napíšeme číslo čtyři a do pravého číslo pět. Nakonec nakreslíme tři čtverce pod sebe, které znázorňují tělo a nohy panáka. Do nich napíšeme čísla tři, dva a jedna. Nebo je možné nejprve nakreslit celého panáka a potom dopsat číslice od začátku do konce – tedy od jedničky do osmičky. Podobně se kreslí skákací kostky, ze kterých můžeme vytvořit různé tvary. Také zde jednotlivé kostky očíslujeme.

 

skákací kostky

Hra začíná tak, že si hráči nejprve zvolí pořadí. Pak se první hráč postaví na startovní čáru před panáka a hodí kamínek do čtverce s číslem jedna. Pokud se mu podaří kamínek hodit tak, aby nepadl mimo čtverec nebo na čáru čtverce, tak může začít skákat po jedné noze do dalších očíslovaných polí panáka. Odpočinout od skákání na jedné noze umožňují části rukou a hlavy panáka, kde doskakuje hráč na obě nohy. Vždy ten čtverec, kam se hází kamínek, hráč přeskočí do dalšího pole s číslem. Takto se přeskáče celý panák a na zpáteční cestě je třeba kamínek sebrat, aby se v dalším kole mohl hodit na následující číslo. Když se kamínkem od startovní čáry do dalšího pole s číslem hráč netrefí, pokračuje další hráč v pořadí. Chyba se dá udělat i při samotném skákání. Pokud hráč neskočí doprostřed pole s číslem, ale šlápne na čáru nebo úplně vedle, tak v daném kole končí a pokračuje další hráč. Vyhrává ten, který přeskáče bezchybně celého panáka jako první. Skákat panáka nebo kostky není těžké, ale zase úplně jednoduché také ne. Chce to cvik a dobrou fyzičku. Vyzkoušejte a sami uvidíte.